Υπερηχοτομογραφια…

Στο Ιατρείο μας χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονοι υπερηχοτομογράφοι της General Electric, με διάφορες ηχοβόλες κεφαλές, οι οποίες επιτρέπουν τη λεπτομερή εξέταση της κοιλίας, της καρδίας (triplex), του θώρακα και των επιφανειακών ιστών και οργάνων, καθώς και την καθοδηγούμενη διενέργεια βιοψιών και παρακεντήσεων.

Περισσότερα…

Αναπαραγωγη/Παθολογια Αναπαραγωγης…

Η ειδίκευσή μας στο Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Αναπαραγωγής Ζώων (ECAR) και η εμπειρία μας από τη διοργάνωση και διαχείριση του προγράμματος αναπαραγωγής στρατιωτικών σκύλων της Πολεμικής Αεροπορίας, εγγυώνται την παροχή των πιο σύγχρονων υπηρεσιών σε θέματα παθολογίας αναπαραγωγής των ζώων συντροφιάς.

Περισσότερα…

Ενδοσκοπησεις…

Οι δραστηριότητες του Ενδοσκοπικού τμήματος του ιατρείου μας, καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της σύγχρονης Γαστρεντερολογίας και της Διαγνωστικής Ενδοσκόπησης των ζώων συντροφιάς.

Περισσότερα…