Ιατρείο Υπερήχων & Αναπαραγωγής Μικρών Ζώων

Υπέρηχοι

Στο Ιατρείο μας χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονοι υπερηχοτομογράφοι της General Electric, με διάφορες ηχοβόλες κεφαλές, οι οποίες επιτρέπουν τη λεπτομερή εξέταση της κοιλίας, της καρδίας (triplex), του θώρακα και των επιφανειακών ιστών και οργάνων, καθώς και την καθοδηγούμενη διενέργεια βιοψιών και παρακεντήσεων.

Περισσότερα…

Αναπαραγωγή μικρών ζώων

Η ειδίκευσή μας στο Ευρωπαϊκό Κολέγιο Αναπαραγωγής Ζώων (ECAR) εγγυάται την παροχή των πιο σύγχρονων υπηρεσιών σε θέματα παθολογίας αναπαραγωγής των ζώων συντροφιάς.

Περισσότερα…

Ενδοσκοπήσεις

Οι δραστηριότητες του Ενδοσκοπικού τμήματος του ιατρείου μας, καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της σύγχρονης Γαστρεντερολογίας και της Διαγνωστικής Ενδοσκόπησης των ζώων συντροφιάς.

Περισσότερα…