Υπερηχοτομογραφία

Στο Ιατρείο μας χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονοι υπερηχοτομογράφοι της General Electric, με διάφορες ηχοβόλες κεφαλές, οι οποίες επιτρέπουν τη λεπτομερή εξέταση της κοιλίας, της καρδίας (triplex), του θώρακα και των επιφανειακών ιστών και οργάνων, καθώς και την καθοδηγούμενη διενέργεια βιοψιών και παρακεντήσεων.

Εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνικές υπερηχοτομογραφικής απεικόνισης όπως για παράδειγμα το Anatomical M-mode, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της καρδιολογικής εξέτασης και των αντίστοιχων μετρήσεων χωρίς το ασθενές ζώο, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στο ελάχιστο το «εξεταστικό stress».

Η διακριτική και διαγνωστική ικανότητα διευκολύνεται από τη χρήση τεχνολογιών όπως:
Color M-mode
B-Flow Imaging
Tissue Synchronization Imaging
Tissue Velocity Imaging & Tissue Trackinγ
Phase Inversion Harmonic Imaging
Crossbeam
Speckle Reduction Imaging

Η Ελαστογραφία και η χρήση σκιαγραφικών ουσιών που ενισχύουν την ηχωγένεια (Contrast Enhanced Ultrasonography) προσφέρουν εκτός από τις μορφολογικές και κινητικές πληροφορίες, επιπρόσθετες αιμοδυναμικές πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν την ελαστικότητα και τη σκληρότητα των ιστών, με αποτέλεσμα την αύξηση της διαγνωστικής ευαισθησίας του υπερηχογραφήματος.

Τα αποτελέσματα της υπερηχοτομογραφικής εξέτασης παραδίδονται στον ιδιοκτήτη του ζώου ή/και στον παραπέμποντα Κτηνιάτρο σε ηλεκτρονική μορφή (σε οπτικό δίσκο ή διαδικτυακά) ή τυπωμένα.

Αρέσει σε %d bloggers: