Προετοιμασία του ζώου

Η διαγνωστική ενδοσκόπηση του πεπτικού συστήματος γίνεται με το ζώο σε γενική αναισθησία και σε αριστερή πλάγια κατάκλιση, για την ασφάλεια του ίδιου του ζώου αλλά και του ενδοσκόπου. Συνεπώς, θα πρέπει πάντα να προηγείται κλινική εξέταση του ζώου και όποτε απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος (αιματολογική εξέταση), για την επιβεβαίωση της δυνατότητας χορήγησης γενικής αναισθησίας.

Η μόνη προετοιμασία που απαιτείται για τη διαγνωστική ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού συστήματος  ή αλλιώς, όπως λέγεται, γαστροσκόπηση είναι νηστεία 7-8 ωρών και η αποφυγή χορήγησης νερού τουλάχιστον για 2 ώρες πριν την εξέταση.

Για να γίνει η εξέταση της κολονοσκόπησης, δηλαδή  ο ενδοσκοπικός έλεγχος του παχέος εντέρου απαιτείται νηστεία 24-48 ωρών και καθαρισμός του εντέρου με λήψη ειδικών καθαρτικών φαρμάκων (Klean Prep) μία ημέρα τουλάχιστον πριν την εξέταση.

Ενδοσκόπηση; Τι είναι η ενδοσκόπηση;

Με την ενδοσκόπηση ο κτηνίατρος παρατηρεί όλη την εσωτερική επιφάνεια του οισοφάγου, στομάχου, δωδεκαδακτύλου και του παχέος εντέρου με τη βοήθεια λεπτών εύκαμπτων σωλήνων (ενδοσκόπιο).

Η διαγνωστική ενδοσκόπηση του ανώτερου (οισοφάγος, στομάχι, δωδεκαδάκτυλο) ή του κατώτερου (παχύ έντερο) πεπτικού συστήματος γίνεται σε ζώα εξωτερικούς ασθενείς και δεν χρειάζεται νοσηλεία. Η ευαισθησία και η ειδικότητα της ενδοσκόπησης, δηλαδή η ικανότητα για ανίχνευση και αναγνώριση υπάρχουσας βλάβης φθάνει το 98-100%.

Η ενδοσκόπηση πλεονεκτεί των ακτινολογικών μεθόδων, γιατί κατά τη διάρκειά της ο ενδοσκόπος βλέπει την ίδια τη βλάβη, μπορεί να πάρει βιοψίες και να επιβεβαιώσει ιστολογικά τη διάγνωση. Επίσης, μπορεί να κάνει ενδοσκοπική θεραπεία π.χ. να αφαιρέσει πολύποδες και μικρούς επιφανειακούς καρκίνους.

Οι δραστηριότητες του Ενδοσκοπικού τμήματος του ιατρείου μας, καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της σύγχρονης Γαστρεντερολογίας και της Διαγνωστικής Ενδοσκόπησης των ζώων συντροφιάς.